Teknisk Skuldsanering

August 12, 2022

Vi är alla medvetna om att när man konsumerar mer än sina inkomster så ökar skulderna och vill det sig riktigt illa så hamnar vi i TV3’s Lyxfällan. Kanske har de som är med i Lyxfällan tur och genom att medverka i programmet får de hjälp. De inser allvaret och får hjälp att ta sig igenom ett stålbad och kommer ut på andra sidan i en bättre situation.

Hur hänger ekonomi ihop med teknisk skuld? Teknisk skuld motsvarar ekonomisk genom att man lånar av framtiden och när återbetalningarna överskrider inkomsten så går alla tillgängliga resurser till räntebetalningar. Det betyder att vi kontinuerligt måste lappa lösningen för att få befintlig funktionalitet att fungera. Konsekvensen blir att det inte finns tillgångar kvar att tillföra ytterligare verksamhetsnytta eller bygga bort (amortera) uppkommen skuld.

Hur ser er tavla ut?

Har ni varit i en situation när incidenter och problem tar all tillgänglig kapacitet? Där pågående nya funktioner får stryka på foten gång på gång och levererad kundnytta lyser med sin frånvaro. Där planerad förvaltning skjuts upp gång på gång och därigenom ökar den tekniska skulden.


Teknisk skuldtavla

Vad är teknisk skuld?

Teknisk skuld myntades ursprungligen av Ward Cunningham som är en av de 17 författarna till ”Agile Manifesto”.

Det finns många olika kategorier av teknisk skuld några exempel är, Arkitekturskuld, Dokumentationsskuld, Processkuld, Automationskuld, Testskuld och många fler. Jag tänker att man kan dela in dessa i två typer:

 • Avsiktlig teknisk skuld som bygger på medvetna beslut, dvs bygger på strategi och prioritering. Tex att man tar genvägar för att nå marknaden före sina konkurrenter
 • Oavsiktlig teknisk skuld utan att beslut tagits. Kortsiktiga projektprioriteringar görs utan hänsyn till konsekvenserna. Tex ej återanvändbar arkitektur, inte uppgradera programvara i tid, inte automatisera utvecklingsprocessen.

Skillnaden är att avsiktlig teknisk skuld är tillförd med medvetna beslut och oftast kopplade till en amorteringsplan medan oavsiktlig teknisk skuld sker utan att det finns medel i budgeten för att återbetala.

Hur hanterar vi teknisk skuld?

Verksamhet och teknisk personal ser ofta olika på teknisk skuld. Medan verksamheten vill nå marknaden fort, så vill utvecklare säkerställa förvaltningsbarhet och förändringsbarhet över tid. Lösningen är att gemensamt och tillsammans strategiskt titta över konsekvenserna. På så sätt tillförs teknisk skuld enbart som medvetna och genomtänkta beslut kopplade till en konsekvensplan för framtiden.

Precis som i det ekonomiska fallet så är inte all teknisk skuld av ondo. Lån från framtiden skall dock alltid föregås av en konsekvensanalys och kopplas till en återbetalningsplan.

Kundbehoven behöver mötas snabbt och med kvalitét, den metod jag förespråkar är att utveckla med DevOps. Att uppnå skolboksexemplet av DevOps med:

 • Flow – Systemperspektiv med helhetsflöde,
 • Feedback – kontinuerligt och fungerande, och
 • Kultur – Ständig förbättring och experimenterande i förbättrade verktyg och metoder

är lättare sagt än gjort. Misskött teknisk skuld är gruset i maskineriet.

Ett bevis på att det är dags för ordentlig genomlysning av din tekniska skuld är när det blir stopp i maskineriet. När du upptäcker att du inte får ut den kundnytta du behöver för att vara relevant på marknaden. Varje nytt tillägg tar längre tid och tillför instabilitet till din produkt. Du kommer in i en ond cirkel där istället för att tillföra nytta och få nöjda kunder går alla resurser till att åtgärda problem och försöka blidka missnöjda kunder.

IT-budget i balans

En tumregel för att hålla den tekniska skulden i schack är att fördela enligt följande

 • 56% Verksamhetsprojekt - tillhandahålla kundnytta
  • Varav 8% planerad skuldsanering
 • 24% Innovations projekt - "fail fast" initiativ för att säkerställa relevans på marknaden
 • 20% Förvaltning av befintlig tjänst eller produkt.

IT-Budget

Hur EMCAP kan hjälpa

Vill du undvika att hamna i den tekniska skuldfällan starta din tekniska skuldsanering innan du hamnar i Lyxfällan. Vill du ha hjälp? Vi på EMCAP hjälper dig gärna ur din negativa spiral. Det gör vi genom att:

 • Analysera er situation
 • Ta fram er plan

Därigenom får du det verktyg du behöver för att säkerställa att din IT-budget går till att tillföra kundnytta istället för att göra räntebetalningar för att hålla näsan över vattenytan. Vi vill gärna hjälpa dig med att realisera planen men naturligtvis går det lika bra att du gör det själv.


Påbörja din transformation

Recent Case Studies

EMCAP hjälper Bergman & Höök minska den administrativa bördan

Byggbranschen är en väldigt traditionell bransch där digitaliseringen inte kommit särskilt långt. Som alla byggentreprenörer behöver Bergman & Höök hantera stora mängder dokument för varje projekt de genomför. För att minska manuellt arbete tog de hjälp av EMCAP.

EMCAP stödjer Newbody Family's Digitala Transformation

Newbody har anlitat EMCAP för att genomföra en digital transformation av sin verksamhet genom att ta ett samlat grepp kring verksamhetsprocesser, krav, IT-arkitektur och IT-utveckling.

Automation and AI Services to Expedite Processes - Baseload Capital AB

Baseload has hired EMCAP to undertake a digital transformation of their operations by building a data platform to centralize all internal and external data that they need, and to start deploying automation and AI services to expedite processes that traditionally took months to complete.
cross