Resurser

Vi anser att digitalisering är helt centralt för alla, oavsett bransch, roll och position och behovet av grundläggande kunskaper kommer intensifieras.

Därför är vi frikostiga med vår kunskap och våra erfarenheter

Kundcase

EMCAP hjälper Bergman & Höök minska den administrativa bördan

Byggbranschen är en väldigt traditionell bransch där digitaliseringen inte kommit särskilt långt. Som alla byggentreprenörer behöver Bergman & Höök hantera stora mängder dokument för varje projekt de genomför. För att minska manuellt arbete tog de hjälp av EMCAP.
Learn More

EMCAP stödjer Newbody Family's Digitala Transformation

Newbody har anlitat EMCAP för att genomföra en digital transformation av sin verksamhet genom att ta ett samlat grepp kring verksamhetsprocesser, krav, IT-arkitektur och IT-utveckling.
Learn More

Automation and AI Services to Expedite Processes - Baseload Capital AB

Baseload has hired EMCAP to undertake a digital transformation of their operations by building a data platform to centralize all internal and external data that they need, and to start deploying automation and AI services to expedite processes that traditionally took months to complete.
Learn More

EMCAP Live 

cross